Mae’n bleser eich cynrychioli chi yn Ewrop fel ASE Ceidwadol Cymru. Gobeithio y bydd y wefan yn rhoi blas i chi o’m gwaith yn Ewrop ac yng Nghymru ar eich rhan ac y byddwch yn hapus i gysylltu â fi naill ai trwy adael eich manylion fan hyn neu gysylltu â’n swyddfa yng Nghymru trwy’r Gymraeg.

Beth yw TTIP?

 

TTIP yw’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig. Mae hi ar hyn o bryd yn cael ei thrafod rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau. Yn fras, dyma ddêl fasnach rydd enfawr rhwng yr UD a 28 Aelod-wladwriaeth yr UE....

Lansiodd ASEau Ceidwadol Prydain ymgyrch uchelgeisiol wedi’i dargedu heddiw dan arweinyddiaeth Kay Swinburne, er mwyn helpu i arbed bywydau plant sydd wedi’u herwgipio.

 

Mae’r ASE dros Gymru’n arwain yr ymdrechion i hybu ymwybyddiaeth...

Mae gwenyn dan fygythiad ledled yr Undeb Ewropeaidd. Fe amcangyfrifir fod poblogaethau o wenyn yng Nghymru yn diflannu ar raddfa o 39% y flwyddyn – gydag un ym mhob tri o gytrefi wedi marw yn y tair blynedd diwethaf. Mae’r ymchwilwyr yn dweud nad oes unrhyw un rheswm penodol am y dirywiad hwn,...

Pam y Byddaf yn Pleidleisio o blaid Aros yn yr Undeb Ewropeaidd

Rydw i wedi treulio’r saith mlynedd diwethaf ers cael fy ethol i Senedd Ewrop yn cynrychioli Cymru yn yr UE a bod yn llais cryf dros y DU ym Mrwsel. Rydw i wedi treulio’r ychydig o flynyddoedd diwethaf yn helpu i effeithio ar...

Ymgyrchoedd

1
Pam y Byddaf yn Pleidleisio o blaid Aros yn yr Undeb Ewropeaidd Rydw...
2
  Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar...
3
Lansiodd ASEau Ceidwadol Prydain ymgyrch uchelgeisiol wedi’i dargedu...

Newyddion diweddaraf

1
Roedd yn bleser cael fy ngwahodd i fferm yn Y Defawden, Sir...
2
  Roedd yn fraint cael taith tywys o gwmpas Campws y Bae ym...
3
Roedd yn wych cael y cyfle i eistedd i lawr gyda Llywydd Undeb...
Fideos Newydd Kay

Cysylltu â Kay

Gallwch gysylltu â Kay yn y ffyrdd canlynol:

Ysgrifennu
Dr Kay Swinburne ASE
Tŷ Rhymni
Copse Walk
Parc Busnes Porth Caerdydd
Caerdydd
CF23 8RB

Ffôn
029 2054 0895

E-bost
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Fel arall, cwblhewch y ffurflen ar y dudalen hon Cysylltu â Kay.

Derbyn y diweddaraf trwy e-bost

Clywed y newyddion diweddaraf

Defnyddir eich manylion cysylltu yn unol â’n Polisi Casglu a Defnyddio Data. Trwy glicio ar “Cyflwyno” rydych yn cytuno i ni ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost yn unol â’r polisi hwnnw. Ni fyddwn yn rhannu’ch manylion gydag unrhyw un nad ydyw’n gysylltiedig â’r Blaid Geidwadol.