Ymgyrchoedd

Pam y Byddaf yn Pleidleisio o blaid Aros yn yr Undeb Ewropeaidd Rydw i wedi treulio’r saith mlynedd diwethaf ers cael fy ethol i Senedd Ewrop yn...
  Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin ac ar weithredu'r rhwymedigaethau gwyrddio yn...
Lansiodd ASEau Ceidwadol Prydain ymgyrch uchelgeisiol wedi’i dargedu heddiw dan arweinyddiaeth Kay Swinburne, er mwyn helpu i arbed bywydau plant...
Beth yw TTIP?   TTIP yw’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig. Mae hi ar hyn o bryd yn cael ei thrafod rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r...
Mae gwenyn dan fygythiad ledled yr Undeb Ewropeaidd. Fe amcangyfrifir fod poblogaethau o wenyn yng Nghymru yn diflannu ar raddfa o 39% y flwyddyn –...