Cysylltu

Gallwch gysylltu â Kay yn y ffyrdd canlynol:

Ysgrifennu
Dr Kay Swinburne ASE
Uned 5
Heol Llanishen Fach
Rhiwbeina
Caerdydd
CF14 6RG

Ffôn
029 2054 0895

E-bost
kayswinburnemep@welshconservatives.com

Fel arall, llenwch y ffurflen isod.

Defnyddir eich manylion cysylltu yn unol â’n Polisi Casglu a Defnyddio Data. Trwy glicio ar “Cyflwyno” rydych yn cytuno i ni ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost yn unol â’r polisi hwnnw. Ni fyddwn yn rhannu’ch manylion gydag unrhyw un nad ydyw’n gysylltiedig â’r Blaid Geidwadol.