Newyddion

Dydd Gwener, 27 Mai, 2016

Roedd yn bleser cael fy ngwahodd i fferm yn Y Defawden, Sir Fynwy, i drafod y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Dydd Iau, 31 Mawrth, 2016

 

Roedd yn fraint cael taith tywys o gwmpas Campws y Bae ym Mhrifysgol Abertawe gan yr Uwch Ddirprwy Is Ganghellor yr Athro Iwan Davies, a Dr Miles Willis o’r Coleg Peirianneg yn ddiweddar.  

 

 

 

Dydd Mercher, 2 Mawrth, 2016

Roedd yn wych cael y cyfle i eistedd i lawr gyda Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru Glyn Roberts, a'u Rheolwr Gyfarwyddwr newydd Alan Davies, ym Mrwsel yr wythnos hon

Dydd Mercher, 2 Mawrth, 2016

Roeddwn i'n hapus i gwrdd â Llywydd NFU Cymru Stephen James, a'r Cyfarwyddwr John Mercer ym Mrwsel yr wythnos hon, i drafod rhai o'r materion mwyaf pwysig i ffermwyr ar hyn o bryd, gan gynnwys cyflwr y farchnad a mynediad at gynllun y taliad sylfaenol.

Dydd Mercher, 2 Mawrth, 2016

Wrth i'r Llysgenhadon ar gyfer Cronfeydd yr UE ddod â'u gwaith o asesu sut mae Cymru'n gallu elwa ar raglenni ariannu yr UE i ben

Dydd Mercher, 2 Mawrth, 2016

Roeddwn i'n hapus iawn i gwrdd ag Iestyn Davies a Sian Holleran o Golegau Cymru yr wythnos hon.

Dydd Sul, 21 Chwefror, 2016

 

Mae’r ASE Ceidwadol Cymreig, Kay Swinburne, wedi cyhoeddi heddiw y bydd hi’n cefnogi’r ymgyrch i aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Dydd Iau, 18 Chwefror, 2016

Mae'r ddolen ddilynol i'r wefan BBC News yn rhoi braslun defnyddiol o sut mae'r Undeb Ewropeaidd yn gweithio -  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-referendum-35555280

Dydd Gwener, 12 Chwefror, 2016

Fraint oedd cael fy ngwahodd i Fferm Royston, Sir Ddinbych, i drafod polisi amaethyddol yr UE gyda ffermwyr llaeth lleol.

Dydd Iau, 11 Chwefror, 2016

 

Roeddwn yn hapus iawn i ymuno â thrigolion o Sir Fôn i drafod y Bartneriaeth Masnachu a Buddsoddi Trawsiwerydd (TTIP).