Cwrdd ag Undeb Amaethwyr Cymru

Dydd Mercher, 2 Mawrth, 2016

Roedd yn wych cael y cyfle i eistedd i lawr gyda Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru Glyn Roberts, a'u Rheolwr Gyfarwyddwr newydd Alan Davies, ym Mrwsel yr wythnos hon, i drafod rhai o'r materion mawr mae eu ffermwyr yn eu codi gyda nhw ar hyn o bryd ac i weld sut y gallaf helpu yn rhinwedd fy rôl yn Aelod Senedd Ewrop.