Cyfarfod â Ffermwyr yn Y Defawden, Sir Fynwy

Dydd Gwener, 27 Mai, 2016

Roedd yn bleser cael fy ngwahodd i fferm yn Y Defawden, Sir Fynwy, i drafod y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd. Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn cymryd diddordeb mewn pwnc o bwys sylweddol i'r gymuned amaethyddol.