Ymweliad â Champws y Bae, Prifysgol Abertawe

Dydd Iau, 31 Mawrth, 2016

 

Roedd yn fraint cael taith tywys o gwmpas Campws y Bae ym Mhrifysgol Abertawe gan yr Uwch Ddirprwy Is Ganghellor yr Athro Iwan Davies, a Dr Miles Willis o’r Coleg Peirianneg yn ddiweddar.  Ymwelon ni â’r Ardal Beirianneg, y Neuadd Fawr, yr Ysgol Rheolaeth, y Llyfrgell a’r preswylfeydd.