Mae’n bleser eich cynrychioli chi yn Ewrop fel ASE Ceidwadol Cymru. Gobeithio y bydd y wefan yn rhoi blas i chi o’m gwaith yn Ewrop ac yng Nghymru ar eich rhan ac y byddwch yn hapus i gysylltu â fi naill ai trwy adael eich manylion fan hyn neu gysylltu â’n swyddfa yng Nghymru trwy’r Gymraeg.

Ymgyrchoedd

Arbed yr Wenynen

Mae gwenyn dan fygythiad ledled yr Undeb Ewropeaidd. Fe amcangyfrifir fod…

Newyddion diweddaraf

Cwrdd ag NFU Cymr

Roeddwn i'n hapus i gwrdd â Llywydd NFU Cymru Stephen James, a'r Cyfarwyddwr…

Dewch o hyd i ni ar Twitter

Cysylltu â Kay

Swyddfa Caerdydd
029 2054 0895
Uned 5, Heol Llanishen Fach, Rhiwbina, Caerdydd CF14 6RG