Am Kay

Fe aned a magwyd Kay yn Aberystwyth, Cymru. Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Llandysul ac fe aeth Kay ymlaen i astudio Biocemeg a Meicrobioleg yn King’s College London ac wedyn gwneud Ph.D. mewn ymchwil meddygol ac MBA o Brifysgol Surrey. 

Fe etholwyd Kay yn ASE Ceidwadol dros Gymru ym mis Mehefin 2009. Dyma’r tro cyntaf i’r Blaid Geidwadol ddod ar y brig yng Nghymru yn y cyfnod diweddar. Mae gyrfa lwyddiannus mewn bancio buddsoddi wedi’i thrwytho hi yn y farchnad ariannol fyd-eang. Fe wnaeth y profiad hwn, yn ogystal â’i phrofiad yn cynghori busnesau yn Ewrop ac UDA, arwain at iddi gael ei phenodi i Bwyllgor Materion Ariannol ac Economaidd Senedd Ewrop. 

Mae Kay yn ymddiddori’n ddwys ym mha mor gyflym mae’r Undeb Ewropeaidd yn ymateb i reoleiddiad gwasanaethau ariannol heb edrych yn drylwyr ar ei wir effaith. Mae hi’n credu y dylai’r UE weithio mewn fframwaith byd-eang gan fod yr argyfwng yr ydym yn ei wynebu’n fyd-eang; felly mae’n rhaid iddi weithio gyda’r UD ac mae’n rhaid cyflwyno strategaeth wedi’i chydlynu’n fyd-eang sy’n dilyn agenda’r C20. 

Fe fydd prif flaenoriaethau gwleidyddol Kay yng Nghymru’n cynnwys bywioldeb economaidd i fusnesau lleol yng Nghymru trwy fuddsoddiad cynaliadwy a gwella cyfleusterau gwledig. Mae hi wedi bod yn gweithio at greu economi Gymreig gref a sefydlog a fydd yn annog ac yn cefnogi masnach a busnesau, yn enwedig Mentrau Bychain a Chanolig eu maint (SMEs) sy’n hanfodol i adfywiad economaidd.

Pwyllgorau a Dirprwyaethau

Mae Kay ar hyn o bryd yn Gydlynydd Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop (ECR) ar y Pwyllgor Economaidd ac Ariannol yn Senedd Ewrop (ECON). Mae Kay yn Llefarydd Ceidwadwyr y DU ar Faterion Economaidd ac Ariannol. Mae hi’n aelod o’r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau gyda’r Swistir a Norwy ac i Gyd-bwyllgor Seneddol yr UE-Gwlad yr Iâ ac yn aelod o’r Cyd-Bwyllgor Seneddol ar gyfer Ardal Economaidd Ewrop. Mae hi hefyd yn ddirprwy aelod o’r Pwyllgor ar yr Amgylchedd, Iechyd Cyhoeddus a Diogelwch Bwyd (ENVI) a’r Pwyllgor Arbennig ar Ddyfarniadau Treth a Mesurau Eraill Tebyg eu Natur neu Effaith (TAXE). Mae Dr Swinburne hefyd yn gwasanaethu yn Aelod o Fwrdd y Blaid Geidwadol Gymreig.

Cyflwyno cwestiwn ysgrifenedig

I ddarllen y cwestiynau ysgrifenedig mae Kay wedi’u cyflwyno i Gomisiwn Ewrop, cliciwch ar y ddolen ddilynol: cwestiynau ysgrifenedig