Campaigns

Refferendwm ar yr UE

Pam y Byddaf yn Pleidleisio o blaid Aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Rydw i wedi treulio’r saith mlynedd diwethaf ers cael fy ethol i Senedd Ewrop yn cynrychioli Cymru yn yr UE a bod yn llais cryf dros y DU ym Mrwsel. Rydw i wedi treulio’r ychydig o flynyddoedd diwethaf yn helpu i effeithio ar yr agenda ddiwygio ac i sicrhau deddfwriaeth well, gan gynnwys ymgyrchu – yn aml yn llwyddiannus – er mwyn lleihau biwrocratiaeth ac i ymladd ar ran buddiannau Prydain a Chymru ar lefel yr UE.

Arbed yr Wenynen

Mae gwenyn dan fygythiad ledled yr Undeb Ewropeaidd. Fe amcangyfrifir fod poblogaethau o wenyn yng Nghymru yn diflannu ar raddfa o 39% y flwyddyn – gydag un ym mhob tri o gytrefi wedi marw yn y tair blynedd diwethaf.

TTIP - Partneriaeth Drawsatlantig

TTIP yw’r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig. Mae hi ar hyn o bryd yn cael ei thrafod rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau. Yn fras, dyma ddêl fasnach rydd enfawr rhwng yr UD a 28 Aelod-wladwriaeth yr UE. Dechreuodd y trafodaethau rhwng y ddwy ochr ym mis Mehefin 2013 ac maen nhw’n dal i gymryd lle.