Ydy'r PAC yn gweithio? Rhowch eich barn.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin ac ar weithredu'r rhwymedigaethau gwyrddio yn ystod y flwyddyn gyntaf.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i'r gymuned ffermio rannu eu profiadau gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ac i roi adborth o'r flwyddyn gyntaf o weithredu'r rhwymedigaethau gwyrddio ac i gyfrannu at agenda symleiddio ehangach y Comisiynydd Hogan o'r PAC.

Mae'r arolwg ar agor i dderbyn atebion tan 8fed Mawrth 2016 a gallwch ddod o hyd iddo trwy ymweld â'r ddolen ddilynol: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/greening-first-year 

Rwy'n annog ffermwyr ledled Cymru i fynd ar lein nawr ac i gael dweud eu dweud!