News

Cyfarfod â Ffermwyr yn Y Defawden, Sir Fynwy

Roedd yn bleser cael fy ngwahodd i fferm yn Y Defawden, Sir Fynwy, i drafod y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd. Roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn cymryd diddordeb mewn pwnc o bwys sylweddol i'r gymuned amaethyddol.

Ymweliad â Champws y Bae, Prifysgol Abertawe

Roedd yn fraint cael taith tywys o gwmpas Campws y Bae ym Mhrifysgol Abertawe gan yr Uwch Ddirprwy Is Ganghellor yr Athro Iwan Davies, a Dr Miles Willis o’r Coleg Peirianneg yn ddiweddar.  Ymwelon ni â’r Ardal Beirianneg, y Neuadd Fawr, yr Ysgol Rheolaeth, y Llyfrgell a’r preswylfeydd.

Cwrdd ag NFU Cymr

Roeddwn i'n hapus i gwrdd â Llywydd NFU Cymru Stephen James, a'r Cyfarwyddwr John Mercer ym Mrwsel yr wythnos hon, i drafod rhai o'r materion mwyaf pwysig i ffermwyr ar hyn o bryd, gan gynnwys cyflwr y farchnad a mynediad at gynllun y taliad sylfaenol.

Cwrdd ag Undeb Amaethwyr Cymru

Roedd yn wych cael y cyfle i eistedd i lawr gyda Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru Glyn Roberts, a'u Rheolwr Gyfarwyddwr newydd Alan Davies, ym Mrwsel yr wythnos hon, i drafod rhai o'r materion mawr mae eu ffermwyr yn eu codi gyda nhw ar hyn o bryd ac i weld sut y gallaf helpu yn rhinwedd fy rôl yn A

Trafod cronfeydd yr UE gyda Dr Grahame Guilford

Wrth i'r Llysgenhadon ar gyfer Cronfeydd yr UE ddod â'u gwaith o asesu sut mae Cymru'n gallu elwa ar raglenni ariannu o'r UE, i ben, cymerais i'r cyfle i drafod rhai o'u canfyddiadau cychwynnol gyda'r Dr Grahame Guilford ac i asesu beth arall sydd angen ei wneud er mwyn codi ymwybyddiaeth am gron

Ymweliad ag Arla Foods, Llandyrnog

Cefais groeso cynnes iawn yn Arla Foods yn Llandyrnog gyda Sam Rowlands, Barbara Hughes, Ifor Beech, Huw Williams, Dewi Owens a'r Cyfarwyddwr Ian Richmond.